Opleidingen op maat

Spreekt u de taal van uw klant niet (voldoende), en heeft dat u al nadeel toegebracht?

Moet u zich als expat dringend zowel zakelijk als informeel voortreffelijk in het Frans, Engels, Russisch, … kunnen uitdrukken?

Wilt u zich vandaag nog in het boekhouden, de analyse van de jaarrekening, een informaticaprogramma of een ander vak bekwamen?

Full Marks stemt uw opleiding op maat graag algeheel af op uw specifieke wensen en noden. U kiest:

– wie de lessen volgt (een of meer cursisten);

– in geval van een taalopleiding¹ of een Nederlandssprekende docent dan wel een native speaker (bv. Fransman/Française) de lessen geeft;

– wat u aan bod wilt laten komen;

– waar en wanneer de opleiding plaatsheeft.

Wij gaan recht op uw doel af, pakken de dingen grondig aan, alsmaar indien nodig, tot het vanzelfsprekend wordt. Kennis en ervaring sinds 1989.

Les volgen kan het hele jaar (ook tijdens schoolvakanties) op maan- tot en met zaterdag tussen 08.00 en 22.00 uur. Flexibele uurregeling. Instappen kan altijd.

Full Marks is een door de Vlaamse overheid erkende opleidingsverstrekker.

 

De regelgeving m.b.t. de kmo-portefeuille

is van toepassing: Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen kunnen voor hun opleidingen tot 40 % subsidies ontvangen.

Voor leden van directies. Voor administratief en technisch personeel. Voor expats en hun gezin. Voor beoefenaars van vrije beroepen.

__________
¹ Alle Europese talen, maar ook Chinees, Russisch, Afrikaans, Arabisch, enz. zijn mogelijk.

Volg online les!

Waar u ook bent. Op de tijdstippen die u het best uitkomen.


Eén klik. De docent verschijnt in levende lijve op uw computer, en u op die van hem.
En de les kan beginnen.

De keuze van meer dan 80 %.
 

© Full Marks nv 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram