Opleidingen op maat

Gaat u dikwijls naar Spanje en Italië, maar spreekt u er de taal niet of nauwelijks?

Is uw kennis van Word, Excel, …, Autocad te beperkt?

Heeft u een uit de hand gelopen hobby (kunstgeschiedenis, literatuur, filosofie, …) en zou u enige begeleiding welkom heten?

Klinkt uw uitspraak te dialectisch, en vindt u dat bij wijlen erg gênant als u er aanmerkingen over krijgt?

Wilt u dat uw kinderen van jongs af aan heel goed en mooi Frans, Engels, … leren spreken? Met een echte Française, …?

Full Marks stemt uw opleiding op maat graag algeheel af op uw specifieke wensen en noden. U kiest:

– wie de lessen volgt (een of meer cursisten);

– in geval van een taalopleiding¹ of een Nederlandssprekende docent dan wel een native speaker (bv. Fransman/Française) de lessen geeft;

– wat u aan bod wilt laten komen;

– waar en wanneer de opleiding plaatsheeft.

Wij gaan recht op uw doel af, pakken de dingen grondig aan, alsmaar indien nodig, tot het vanzelfsprekend wordt. Kennis en ervaring sinds 1989.

Les volgen kan het hele jaar (ook tijdens schoolvakanties) op maan- tot en met zaterdag tussen 08.00 en 22.00 uur. Flexibele uurregeling. Instappen kan altijd.

Full Marks is een door de Vlaamse overheid erkende opleidingsverstrekker.

De regelgeving m.b.t. opleidingscheques voor werknemers is van toepassing.

Voor particulieren en hun kinderen vanaf vijf jaar.
__________
¹ Alle Europese talen, maar ook Chinees, Russisch, Afrikaans, Arabisch, enz. zijn mogelijk.

Volg online les!

Waar u ook bent. Op de tijdstippen die u het best uitkomen.


Eén klik. De docent verschijnt in levende lijve op uw computer, en u op die van hem.
En de les kan beginnen.

De keuze van meer dan 80 %.
 

© Full Marks nv 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram